logo

Naše služby

Ochrana před protiprávní exekucí

Proti klientovi byla na základě zfalšovaných dokumentů vedena exekuce pro částku cca 1 milion EUR. Údajným věřitelem byla společnost kontrolovaná bílým koněm, bezdomovcem neznámého pobytu se slovenským státním občanstvím. Našim úkolem bylo vypátrat tuto osobu, zajistit její svědeckou výpověd a dokumentovat okolnosti údajné exekuce. Dotyčný byl na Slovensku nalezen a byly zajištěny dokumenty, díky nimž mohl klient dosáhnout zastavení exekučního řízení. Projekt trval přibližně šest týdnů.

Odhalení zpronevěry

Naším klientem byla významná strojírenská společnostze středních Čech. Klient získal informaci, že jehomanažeři po několik let sofistikovaným způsobem rozkrádají majetek společnosti. Naši pracovníci provedli komplexní šetření v provozu klienta, na základě analýzy elektronické komunikace a dokumentů klienta byla doložena zproněvěra v rozsahu vyšších milionů Kč, prováděná nejméně dva roky. Šetření trvalo méně než tři týdny.

Ochrana klienta před podvodným jednáním

Náš klient poptával investory pro svůj český projekt, objem investic měl dosáhnout milionů EUR. Klient obdržel od údajného investora elektronické dokumenty, které měly být potvrzeními o zůstatku na běžném účtu investora ve Spojeném království. Naším úkolem bylo ověřit autenticitu těchto dokumentů. V dokumentaci byly zjištěny hrubé rozpory s platnou britskou legislativou, falešné mailové adresy údajných manažerů britské banky a další nesrovnalosti, které prokázaly, že v případě překládané dokumentace se jedná o podvrh. Šetření bylo ukončeno do 24 hodin od zadání.

Ověření identity osoby ovládající společnost

Náš klient, významná česká leasingová společnost, zvažoval financování několika desítek automobilů pro menší společnost zabývající se kamionovou dopravou. Naším úkolem bylo zjistit identitu fyzické osoby ovládající tohoto dopravce. Pomocí analýzy dat z veřejných zdrojů, sociálních sítí a místního šetření se podařilo prokázat, že dopravce je ovládán chronickým neplatičem ze severní Moravy, jehož vlastní podnikání v minulosti skončilo v insolvenci. Šetření i v tomto případě trvalo méně než 24 hodin.

Spektrum šetření prováděného naší společností je velmi široké a pokrývá jak prevenci proti vzniku škod a podvodnému jednání, tak i odhalování podvodného jednání již spáchaného.